2% Z DANÍ

Naše občianske združenie, v ktorom sa venujeme predovšetkým terapiám so psíkmi pre tých, ktorí to potrebujú, je aj tento rok možné PODPORIŤ aj Vašimi 2%.

Budeme za ne veľmi vďační!
Vaša podpora nám pomôže vytvoriť a zaobstarať nové vybavenie, pomôcky na výkon našej činnosti a taktiež sprístupniť canisterapiu tým, ktorí ju potrebujú, avšak nemajú na ňu dostatočné prostriedky.

Aj vďaka VÁM budeme môcť šíriť povedomie o tejto terapii ďalej a venovať sa výcviku ďalších canisterapeutických tímov.